Dato for offentliggørelse
1. august 2001
Overordnede emner
Skat
Resumé

Vejledningen omhandler beskatning af pensionsafkast.

Hvad er nyt?

Ved lov nr. 1294 af 20. december 2000 blev pensionsafkastbeskatningsloven ændret på væsentlige områder. Som følge heraf har Selskabsrevisionsafdelingen udgivet vejledningen om Beskatning af pensionsafkast for år 2001. Den trykte udgave af vejledningen udkommer i september 2001.

ISBN-nummer
978-87-7552-294-2
Pdf-udgave
PAL_2001.pdf
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Beskatning af pensionsafkast for år 2001" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.