Dato for offentliggørelse
31 Oct 2008 10:01
Overordnede emner
Skat
Resumé

Vejledningen omhandler beskatning af pensionsafkast for danske pensionsordninger.

Hvad er nyt?

Ændringerne som følge af lov 1535 af 19/12/2007 der vedrører danske pensionsordninger fra år 2008 er indarbejdet. Endvidere er ændringerne af bekendtgørelse 1027 af 24. oktober 2005 indarbejdet.

De væsentlige ændringer er bortfald af skattefriheden på visse faste ejendomme og indeksobligationer.

ISBN-nummer
978-87-7059-527-8
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Beskatning af pensionsafkast for år 2008" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.