Dato for offentliggørelse
05 nov 2007 15:20
Overordnede emner
Skat
Resumé

Vejledningen omhandler beskatning af pensionsafkast.

Hvad er nyt?
Ændringerne som følge af lov nr. 343/2007 er indarbejdet, hvoraf det fremgår, at ligningslovens § 33F gælder generelt ved beregningen af lempelse efter PAL § 19. Øvrige ændringer er mere af redaktionel karakter
ISBN-nummer
978-87-7059-252-9
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Beskatning af pensionsafkast for år 2007" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.