Dato for offentliggørelse
31 Oct 2006 10:11
Overordnede emner
Skat
Resumé

Vejledningen omhandler beskatning af pensionsafkast.

Hvad er nyt?

Der er særligt kommet nye regler vedr.

  • unoterede aktier
  • forenklet opgørelsesmetode ved investering i kommanditselskaber

som er indarbejdet i vejledningen. Her ud over er der indarbejdet mindre ændringer som følge af ny lovgivning.

ISBN-nummer
978-87-7552-996-3
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Beskatning af pensionsafkast for år 2006" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.