Dato for offentliggørelse
26 Nov 2003 13:07
Overordnede emner
Skat
Resumé

Vejledningen omhandler beskatning af pensionsafkast.

Hvad er nyt?

Pensionsafkastbeskatningsloven

Lovbekendtgørelse nr. 666 af 31. juli 2002 om beskatning af visse pensionskapitaler m.v., Pensionsafkastbeskatningsloven, er siden udgivelse af vejledningen om beskatning af pensionsafkast for 2002 ændret ved lov nr. 1060 af 17. december 2002, lov nr. 232 af 2. april 2003, lov nr. 410 af 2. juni 2003, lov nr. 421 af 10. juni 2003 og lov nr. 453 af 10. juni 2003

Told- og Skattestyrelsen, Retsafdelingen, har derfor opdateret vejledningen, og rettet den mod indkomståret 2003 og følgende indkomstår.

 

ISBN-nummer
978-87-7552-478-3
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Beskatning af pensionsafkast for år 2003" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.