Hvis du er utilfreds med en afgørelse eller med selve sagsbehandlingen, kan du enten:

  • klage over afgørelsen til Skatteankestyrelsen,
  • gøre indsigelse over sagsbehandlingen, eller
  • indbringe afgørelsen for domstolene.

Hvis du er utilfreds med en afgørelse, du har fået fra en styrelse i Skatteforvaltningen, kan du klage over den.

  • Fristen for at klage er 3 måneder.
  • Det koster 1.100 kr. at klage.

Det koster ingenting at klage over en afgørelse i en inddrivelsessag eller en afgørelse om aktindsigt.

Sammen med en afgørelse får du altid en klagevejledning. I den kan du læse, hvad du kan klage over, og hvordan du klager.

Klager angående ejendomsvurderinger

Der gælder særlige regler på ejendomsvurderingsområdet.
Læs mere hos Vurderingsstyrelsen på vurderingsportalen.dk

Er du utilfreds med sagsbehandlingen i en af Skatteforvaltningens syv styrelser, har du mulighed for at sende din indsigelse til Skatteforvaltningens visiteringsfunktion, som er placeret i Administrations- og Servicestyrelsen. Du kan gøre indsigelse over forhold, der ikke har noget med indholdet i afgørelsen at gøre, fx lang sagsbehandlingstid, mangelfuld vejledning eller en medarbejders adfærd.

Sådan klager du over sagsbehandlingen (adst.dk)

Indsigelser over sagsbehandlingen bliver behandlet efter retningslinjerne i SKM2018.349.SKTST.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal du gøre det senest tre måneder efter afgørelsens dato. Du skal sende stævningen til den byret, som din bopæl/adresse hører under. Har du ikke bopæl/adresse i Danmark, skal du sende stævningen til Københavns Byret.