Date of publication
06 Jan 2006 14:12
To date
15 Dec 2010 13:26
To
To companies registered persuant to Act on duty on certain flights and to others concerned/ Virksomheder, der er registreret efter lov om afgift af visse flyrejser, samt andre virksomheder, som har interesse i ændringerne
Case no.
05-024028
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen

Through Act no. 1415 of December 21, 2005, on amendment and later repeal of Act on duty on certain flights there will be a reduction on the rates by 50 percent in 2006 and a repeal of the law on January 1, 2007.

Amount of rate in 2006

The duty rate on flights covered by the definition of heavy aviation is reduced from DKK 75 to DKK 37,50.

The duty rate on flights covered by the definition of light aviation is reduced from DKK 37,50 to DKK 18,75.

Repeal of the law by January 1, 2007

Act on duty on certain flights, consolidated Act no. 566 of August 3, 1998, willl be repealed on January 1, 2007.

Coming into force

The amendment comes into force on January 1, 2006 concerning the reduction on rates, and on January 1, 2007 concerning the repeal of the law.

Further information

If You require any further information, You may contact SKAT on +(45) 7222 1818 or send an e-mail to SKAT.

Yours sincerely,

Central Customs and Tax Administration

 

Nyhedsbrevet på dansk:

Folketinget har ved lov nr. 1415 af 21. december 2005 vedtaget lovforslag (L 80A) om ændring og senere ophævelse af lov om afgift af visse flyrejser (Aftrapning af passagerafgift).

Lovændringen medfører en halvering af passagerafgiften fra og med 1. januar 2006 og afskaffelse fra og med den 1. januar 2007.

Afgiftens størrelse i 2006

Afgiften for tung luftfart reduceres fra 75 kr. pr. passager til 37,50 kr. pr. passager.

Afgiften for let luftfart reduceres fra 37,50 kr. pr. passager til 18,75 kr. pr. passager.

Ophævelse af loven pr. 1. januar 2007

Lov om afgift af visse flyrejser, jf. lovbekendtgørelse nr. 566 af 3. august 1998 ophæves fra og med den 1. januar 2007.

Ikræfttræden

Lovændringen vedrørende halvering af afgiftssatserne træder i kraft den 1. januar 2006.

Lovændringen vedrørende lovens ophævelse træder i kraft den 1. januar 2007.

Mere information

Hvis du har brug for mere information, er du velkommen til at ringe til SKAT på tlf. 7222 1818 eller sende en mail via SKATs kontaktside.

Nyhedsbrevet findes desuden på SKATs hjemmeside, www.skat.dk under Virksomhed - Nyheder. De gældende regler fremgår af SKATs Punktafgiftsvejledning. Vejledningen findes på www.skat.dk under Rådgiver - Juridiske vejledninger.

 

Med venlig hilsen

SKAT

Pdf-udgave
Henvisning
Punktafgiftsvejledningen 2005-4 I.2