Dato for udgivelse
05 dec 2023 10:57
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 nov 2023 07:38
SKM-nummer
SKM2023.583.SKTST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
23-1340661
Dokument type
SKM-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Kontrolbestemmelser
Emneord
Skatterådspålæg, oplysningspligt
Resumé

Skatterådet har på mødet den 21. november 2023 fulgt Skattestyrelsens indstilling om, at der efter skattekontrollovens § 62, stk. 1, jf. § 59 gives tilladelse til at indhente oplysninger om et pengeinstituts udbetaling af kompensationer til ikke-identificerede fysiske personer.

Hjemmel

Skattekontrollovens § 62, stk. 1, jf. § 59

Reference(r)

Skatteråd, pålæg af oplysningspligt

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-2, afsnit A.C.2.1.3.2.7 Skatterådets forudgående godkendelse af oplysningspligt

Formål og baggrund

Skattestyrelsen anmoder om tilladelse til, at der hos et pengeinstitut indhentes oplysninger om udbetalte kompensationer, som pengeinstituttet har foretaget til fysiske personer i 2021 og 2022.

Pengeinstituttet har ikke pligt til at indberette oplysninger om kompensationer til Skattestyrelsen. Skattestyrelsen kan derfor ikke identificere hvilke personer, der har modtaget kompensationen. Det er borgerne selv, der skal sørge for at oplyse om kompensationerne på deres årsopgørelse i det år, hvor udbetalingen er sket.

Det er relevant for Skattestyrelsen at få afdækket i hvilket omfang de modtagne kompensationer oplyses af modtageren, med henblik på at få et overblik over efterretteligheden på området. De omhandlede oplysninger, som Skattestyrelsen ønsker, kan ikke indhentes på andre måder, og det er derfor afgørende for kontrollen, at Skattestyrelsen modtager oplysningerne.

Hvem pålægges oplysningspligt

Et pengeinstitut.

Hvilke oplysninger indhentes

Der anmodes om en liste over unavngivne fysiske personer der er/har været kunder hos pengeinstituttet, og som i årene 2021 og 2022 har fået udbetalt kompensation. Der er tale om følgende oplysninger:

  • Identifikationsoplysninger, dvs. navn, adresse og cpr-nr.
  • Samlet udbetaling af kompensation til den enkelte person med angivelse af beløb fordelt på det enkelte år.

For hvilken periode indhentes oplysninger

Perioden 1. januar 2021 - 31. december 2022.

Indstilling

Det indstilles, at Skatterådet i medfør af skattekontrollovens § 62, stk. 1, jf. § 59 giver Skattestyrelsen tilladelse til at indhente oplysninger om pengeinstituttets udbetaling af kompensationer til brug for kontrol af ikke-individuelt bestemte fysiske personers skatteansættelse.

Skatterådets beslutning

Skatterådet tiltrådte Skattestyrelsens indstilling og meddelte således tilladelse til, at Skattestyrelsen efter skattekontrollovens § 62 indhenter oplysninger, som er angivet i indstillingen.