Eksempel: Bogføring af løn

Dato Bilag Tekst Bank Løn ATP-bidrag Skyldig ATP Skyldig A-skat Skyldig am-bidrag
Nr. Indsat Debet Hævet Kredit Udgift Debet Indtægt Kredit Udgift Debet Indtægt Kredit Udgift Debet Indtægt Kredit Til gode Debet Skyldig Kredit Til gode Debet Skyldig Kredit
31.01 1 Løn (am-pligtig) 24.905
31.01 1 ATP - medarbejders andel 95
31.01 1 ATP - arbejdsgivers andel 190
31.01 1 Skyldig ATP 285 1.992
31.01 1 Skyldig am-bidrag
31.01 1 Skyldig A-skat 5.800
31.01 1 Udbetalt løn 17.113