Flere og flere virksomheder og arbejdstagere krydser grænser og får økonomiske aktiviteter, som rækker ud over Danmark. 

I Skattestyrelsen arbejder vi hele tiden på at forbedre vores vejledning om danske skatteforhold, så det bliver nemmere at betale den korrekte skat. Derfor deltager vi løbende i kampagner sammen med andre EU-lande og etablerer samarbejde med enkelte lande, så vi kan hjælpe hinanden og de virksomheder eller arbejdstagere, der krydser vores grænser. 

På denne side kan du se, hvordan vi samarbejder med andre lande i og uden for Norden, og hvilke projekter vi deltager i.  

Øresundsaftalen

Øresundsaftalen (Øresund Direct) er en særlig skatteaftale mellem Danmark og Sverige for privatansatte, der pendler på tværs af Øresund til daglig for at komme til og fra arbejde. 

Læs mere om Øresundsaftalen på Privatansat øresundspendler

Nordisk eTax

Nordisk eTax er en hjemmeside for personer, der er bosat i et nordisk land og har indkomster eller aktiver i andre nordiske lande og gerne vil vide mere om de landes skatteforhold. Hjemmesiden er udviklet i et samarbejde mellem skattemyndighederne i Danmark, Island, Norge, Finland og Sverige. 

Læs mere på nordisketax.net.  

EU4FairWork 

Skattestyrelsen har siden 2020 deltaget i EU's kampagne mod social dumping og sort arbejde "Fair Work, Fair Play". Kampagnen var en del af EU-kommissionens projekt "European Platform tackling undeclared work", som skal styrke den europæiske indsats mod sort arbejde og social dumping. 

Læs mere om EU4FairWork på europa.eu

Rumænien 

I Danmark oplever vi, at der kommer mange arbejdstagere fra Rumænien. Derfor har vi indgået et særligt samarbejde med de rumænske myndigheder for at se, hvordan vi kan hjælpe hinanden til at sikre, at virksomheder og arbejdstagere får en god start og bl.a. betaler den korrekte skat.  

Hvis du søger arbejde i Rumænien eller ønsker at etablere dig i Rumænien som virksomhed, kan du læse mere i Rumæniens egen vejledning (på engelsk).