Formålet med udtagningsreglerne er at sikre ligestilling mellem forbrugere og andre personer, som har tilknytning til en momspligtig virksomhed. Personer med tilknytning til en momspligtig virksomhed skal ikke kunne opnå en fordel ved, at virksomheden kan opnå et momsfradrag ved indkøbet af varen eller ydelsen og herefter udtage sådanne varer eller ydelser uden moms. Se forarbejderne (de almindelige bemærkninger, afsnit 2.6.1) til lov nr. 1295 af 5. december 2019.