Afsnittet beskriver baggrunden for særordningerne og lovgrundlaget bag særordningerne.

Afsnittet indeholder: