Indhold

Dette afsnit omhandler de særlige regler for fradrag i grundværdien, der efter tidligere regler blev givet som et grundforbedringsfradrag. Grundforbedringsfradraget er afskaffet fra og med 2013, men eksisterende fradrag fortsætter, indtil de udløber.

Som nævnt i afsnit H.A. om ejendomsvurdering vil erhvervsejendomme, landbrugsejendomme og skovejendomme, ikke blive behandlet nærmere i denne version af Den juridiske vejledning (►2024-1◄). Det gælder også de særlige regler om fradrag til landbrugs- og skovejendomme.

Dette afsnit indeholder:

  • Generelt om grundforbedringsfradrag (H.A.5.4.1)
  • Forholdsmæssig fordeling af grundforbedringsfradrag (H.A.5.4.2).

Regel

Reglerne om grundforbedringsfradrag findes i EVL kapitel 4, §§ 22 og 23