►En voucher til flere formål er en voucher, der ikke er en voucher til ét formål. Se ML § 73 b, nr. 2, indsat i momsloven ved § 5, nr. 8, i lov nr. 1726 af 27. december 2018.◄

►Det vil med andre ord sige vouchere, der giver indehaveren ret til at modtage varer eller ydelser, men hvor momssatsen på disse varer eller ydelser og/eller det EU-land, hvor disse skal leveres, ikke kendes endeligt fra begyndelsen.◄

►For at kunne fastslå, hvorvidt en voucher er til ét eller flere formål, skal udstederen af en voucher derfor have kendskab til potentielle leverandører og de varer og ydelser, som disse kan leverer.◄

►Mere generelt kan det oplyses, at der fx vil være tale om en voucher til flere formål, hvis den giver mulighed for at:◄

 • ►modtage varer eller ydelser i flere EU-lande,◄
 • ►hvis den giver mulighed for at modtage både momsfritagne og momspligtige varer/ydelser,◄
 • ►hvis den giver mulighed for at modtage momspligtige varer eller ydelser og f.eks. en avis, der har 0-sats, eller◄
 • ►hvis den giver mulighed for at modtage en ydelse, hvis leveringssted er omfattet af hovedreglerne for ydelsers leveringssted i momslovens § 16.◄

Bemærk

►Vouchere, der er omfattet af voucherdefinition i de fælles EU-regler, men som er udstedt før den 1. juli 2019, er omfattet af den praksis, der er beskrevet i D.A.4.10.3. Se § 9, nr. 8, i lov nr. 1726 af 27. december 2018.◄

►De virksomheder, der ønsker at støtte ret på de fælles EU-regler, kan dog anvende de fælles regler på vouchere udstedt den 1. januar 2019 eller senere. Se artikel 1, nr. 3, og artikel 2, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/1065.◄

Se også

Se også:

 • D.A.4.10.2.2 om baggrunden og formålet med EU-reglerne om af vouchere
 • D.A.4.10.2.3.1 om definitionen på en voucher i momsmæssig forstand
 • D.A.4.10.2.3.2 om definitionen på en voucher til ét formål
 • D.A.4.10.2.4 om den momsmæssige behandling af overdragelse og indløsning af vouchere
 • D.A.4.10.2.5 om formidling og distribution af vouchere
 • D.A.4.10.2.6 om momsgrundlaget ved salg eller indløsning af vouchere
 • D.A.4.10.3 om dansk praksis for vouchere udstedt før 1. januar/1. juli 2019 og for værdikuponer mv., der ikke er omfattet af definitionen på vouchere i EU-reglerne
 • D.A.5 om momsfritagne leveringer af varer og ydelser (momsfritagelse uden fradragsret)
 • D.A.6.1 om leveringsstedet for varer
 • D.A.6.2 om leveringsstedet for ydelser
 • D.A.10.1 om hvilke varer og ydelser, der kan leveres til 0-sats (momsfritagelse med fradragsret).