Dato for udgivelse
11 Oct 2018 14:22
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
11 Oct 2018 14:22
SKM-nummer
SKM2018.518.SKTST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
18-0044005
Dokument type
SKM-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Processuelle bestemmelser
Emneord
Hjemvisning
Resumé

Som følge af etableringen af Skatteforvaltningen, fastlægges med denne meddelelse ændrede retningslinjer for behandling af hjemviste sager. Retningslinjerne skal sikre, at der ved den fornyede behandling af en hjemvist sag til Skatteforvaltningen ikke medvirker medarbejdere, der deltog i behandlingen af den oprindelige sag.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 1

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven

Henvisning

Den juridiske vejledning 2018-2, afsnit A.A.1.1.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2018-2, afsnit A.A.7.3.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2018-2, afsnit A.A.10.2.3.3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2018-2, afsnit A.A.10.2.5

Henvisning

Den juridiske vejledning 2018-2, afsnit E.A.4.6.13.7

Redaktionelle noter

Denne meddelelse erstatter SKM2014.675.SKAT

SKAT er den 1. juli 2018 erstattet af syv styrelser, der udgør én samlet juridisk enhed - Skatteforvaltningen.

Som følge af etableringen af Skatteforvaltningen, fastlægges herved retningslinjer for behandling af sager, som hjemvises fra domstolene, Landsskatteretten eller et ankenævn til fornyet behandling i Skatteforvaltningen. Fastlæggelsen af retningslinjerne skal sikre, at der ved den fornyede behandling af sagen i Skatteforvaltningen ikke medvirker medarbejdere, der deltog i behandlingen af den oprindelige sag.

Domstolene, Landsskatteretten eller et ankenævn kan træffe afgørelse om, at en sag helt eller delvist hjemvises til fornyet behandling hos Skatteforvaltningen. Den nye behandling af sagen skal af retssikkerhedsmæssige årsager så vidt muligt ske i et andet underdirektørområde, end det der foretog behandlingen af den oprindelige sag.

Det fastsættes derfor, at en hjemvist sag skal behandles af den styrelse i Skatteforvaltningen, som traf den oprindelige afgørelse, men i et andet underdirektørområde. En undtagelser er dog Motorstyrelsen, hvor sagen skal behandles af en anden enhed i Motorstyrelsen.

Såfremt det undtagelsesvis vurderes, at der ikke foreligger den fornødne kompetence til behandling af den hjemviste sag i andre underdirektørområder, kan sagen behandles af samme underdirektørområde, men af en anden enhed end den, der traf den oprindelige afgørelse. Beslutning herom træffes af fagdirektøren for det pågældende område.

I dette tilfælde skal underdirektøren sikre, at der ved den fornyede behandling af sagen ikke medvirker medarbejdere, der deltog i behandlingen af den oprindelige sag.

Retningslinjerne har virkning fra tidspunktet for offentliggørelsen af meddelelsen. Denne meddelelse erstatter SKM2014.675.SKAT, som herved ophæves.