Afsnittet beskriver betingelserne for at anvende identiske EU-varer i stedet for ikke-EU-varer henført under aktiv forædling i forædlingsprocessen og ved en eventuel forudgående eller efterfølgende udførsel af varer til lande uden for EU.

Formålet med ordningen er at lette kravene til virksomhedernes oplagring, da de ved brug af ækvivalente varer ikke behøver at opbevare varer under aktiv forædling og ækvivalente EU-varer separat, ligesom de i visse situationer kan anvende ækvivalente EU-varer, uanset at virksomheden endnu ikke har henført ikke-EU-varer under proceduren.

Indhold

Afsnittet indeholder: