Formål

Formålet med proceduren for toldoplag er at give virksomheder mulighed for at oplægge ikke-EU-varer i EU's toldområde, uden at varerne skal overgå til fri omsætning. Derved suspenderes betaling af told og afgifter af varerne, mens de er oplagt på toldoplag, ligesom varerne ikke underkastes handelspolitiske foranstaltninger, medmindre der er tale om forbud mod indpassage til eller udpassage fra EU's toldområde. Se EUTK art. 237, stk. 1.

Dette medfører, at virksomheder der importerer ikke-EU-varer med henblik på senere at lade varerne overgå til fri omsætning i EU's toldområde eller reeksport, kan vælge at oplægge varerne på et toldoplag og senere angive varerne til en anden toldprocedure/reeksport i takt med, at varerne skal anvendes.

EU-varer kan som hovedregel ikke angives til oplæggelse på toldoplag.

Som undtagelse hertil kan følgende EU-varer oplægges på et toldoplag:

  • Landbrugsvarer mod forudbetaling af eksportrestitution. Se afsnit F.A.21.7.
  • EU-varer, der skal genudføres som en betingelse for at opnå toldgodtgørelse. Se afsnit F.A.13.5 Godtgørelse af eller fritagelse for import- eller eksportafgifter på grundlag af defekte eller ikke-bestillingssvarende varer.

Se EUTK art. 237, stk. 2.

Sådanne EU-varer bliver til ikke-EU-varer på det tidspunkt, hvor varerne er blevet henført under toldoplagsproceduren. Se EUTK art. 154, litra b).

Lovgrundlag

Lovgrundlaget for toldoplagsproceduren findes i:

  • EU-toldkodeksen (EUTK) art. 210 - 225 og 237 - 242
  • Kommissionens delegerede forordning (DF) art. 161 - 183 og 201 -203
  • Kommissionens gennemførelsesforordning (GF) art. 258 - 271.

Lovgrundlaget for suspension af importmoms ved varers henførsel under toldoplagsproceduren findes i ML § 12.