Indhold

Hvis transaktionsværdien ikke kan anvendes til fastsættelse af toldværdien, skal toldværdien fastsættes efter en af de sekundære metoder.

Dette afsnit beskriver de sekundære metoder til fastsættelse af transaktionsværdi.

Afsnittet indeholder: