Indhold

Dette afsnit handler om, hvilke kriterier en operatør skal opfylde for at kunne opnå AEO-status samt, hvilke kriterier der er gældende for hhv. en AEOC og AEOS-bevilling.

Afsnittet indeholder:

  • Generelt om kriterier for AEO-status (F.A.4.4.1)
  • Fravær af alvorlige overtrædelser eller gentagne overtrædelser af told- og skattelovgivningen (regelefterlevelse) (F.A.4.4.2)
  • Tilfredsstillende system til forvaltning af bogholderi og transportdokumenter (F.A.4.4.3)
  • Økonomisk solvens (F.A.4.4.4)
  • Standarder for praktisk kompetence eller professionelle kvalifikationer (F.A.4.4.5)
  • Sikkerheds- og sikringsstandarder (F.A.4.4.6)