Dato for udgivelse
05 Feb 2013 14:17
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
08 Mar 2012 13:57
SKM-nummer
SKM2013.94.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
1. afdeling, S-2131-11
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Sverige, frifindelse, boreplatform, flytning, Mercedes
Resumé

T var tiltalt for at have brugt en svensk indregistreret bil i Danmark uden at denne var afgiftsberigtiget i Danmark, selv om han havde bopæl eller centrum for private livsinteresser i Danmark. Registreringsafgiften androg 337.311 kr.

T købte i april 2009 en svensk indregistreret bil.

T forklarede, at han flyttede sin adresse til Sverige i 2004, men havde svært ved at finde en lejlighed i Sverige, hvorfor han flyttede ind i en lejlighed hos en kammerat i Sverige på samme adresse som G1´s klubhus. T arbejder på en boreplatform, han arbejder typisk 2 uger og har fri 3-4 uger, han fløj til boreplatformen fra Danmark. Han har et barn i Danmark på 12 år. T forklarede, at når han var i Danmark opholdt han sig hos en tidligere kæreste eller i G1´s klubhus.

Byretten fandt, efter en samlet vurdering af de foreliggende oplysninger, herunder navnlig T´s ringe tilknytning til Sverige, hans familiære tilknytning til Danmark og oplysningerne om hans tilstedeværelse i Danmark, at T havde centrum for sine livsinteresser i Danmark. Retten fandt tillige, at det måtte stå T klart, at han ved at køre i en svensk indregistreret bil unddrog registreringsafgift, hvorfor T fandtes skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Straffen blev fastsat til 50 dages ubetinget fængsel og en tillægsbøde på 168.000 kr. Bilen blev konfiskeret.

Ved Landsretten blev fremlagt dokumentation for at T havde lejet et værelse i Gøteborg pr. 1. januar 2009. Efter vidneforklaringerne måtte det lægges til grund, at T´s ejendele var flyttet til Sverige, før han blev observeret i bilen i Danmark.

Landsretten fandt efter en samlet vurdering, at T var i en proces med flytning til Sverige da han blev observeret i bilen, og at processen var så langt fremskredet, at han ikke længere havde bopæl i Danmark i relation til de danske registrerings- og afgiftsregler.

Herefter blev T frifundet.

Reference(r)

Registreringsafgiftsloven § 27

Henvisning

-

Vestre Landsret dom af 8. marts 2012, 1. afdeling S-2131-11

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Troels Lind Pedersen)

Afsagt af landsdommerne

Kristian Petersen, Dorte Jensen og Peter Ulrik Urskov (kst.) med domsmænd

....................

Byrettens dom af 16. september 2011, RAFD-919/2011

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 23. marts 2011.

T er tiltalt for overtrædelse af

registreringsafgiftslovens § 27, stk. 3, jf. stk. 1, pkt. 3, jf. registreringsbekendtgørelsens § 99, stk. 1, jf. § 3, stk. 1, jf. § 7, stk. 1,

ved, med forsæt til at unddrage staten afgift, i 2009 at have brugt et svensk indregistreret køretøj på færdselslovens område uden at dette var afgiftsberigtiget og registeret med danske nummerplader, selv om han havde bopæl og/eller opholdt sig i Danmark, herunder i G2 Kommune, mere end 365 dage inden for de seneste 24 måneder i perioden 26. juni 2007 til 25. juni 2009, hvor tiltalte ligeledes havde centrum for private livsinteresser, hvorved staten blev unddraget et registreringsafgiftsbeløb på 337.311 kr.

Påstande 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf og en tillægsbøde på 168.000 kr. jf. straffelovens § 50, stk. 2.

Anklagemyndigheden har påstået konfiskation af beslaglagt Mercedes Benz, jfr. retsplejelovens § 807 d, stk. 3 og stk. 2, jfr. straffelovens § 75, stk. 2, alternativt § 75, stk. 3 til dækning af betaling af registreringsafgift, sagsomkostninger og bødekrav.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Forklaringer

Tiltalte T har forklaret, at det er korrekt, at han blev standset den 25. juni 2009 i sin bil, som han købte den 20. april 2009 i Sverige. Han flyttede sin adresse til Sverige i 2004. Han søgte lejlighed i Göteborg, men det var svært at få en lejlighed, når han ikke havde adresse i Sverige. Derfor flyttede han ind hos en kammerat på ...1. Han flyttede til Sverige på grund af kammeratskaber, og fordi han havde været i fængsel i nogle år i Danmark, hvor han havde tænkt over det. Han bor stadig på adressen ...1, men har pr. 1. januar 2009 fået sin egen lejlighed. Udlejer er et ejendomsselskab. Det er rigtigt, at G1 har et klubhus på adressen. Det er i en anden bygning end der, hvor lejlighederne er. Han er medlem af G1. Det er rigtigt, at lejlighederne fortrinsvist bliver udlejet til medlemmer af G1. Da han tog til Sverige i 2004 var der ingen ledige lejligheder, og derfor boede han hos en kammerat i kammeratens lejlighed. Han arbejder i Norge på en boreplatform med udrejse fra Bergen. Når han skal på arbejde, flyver han til Bergen og videre med helikopter til boreplatformen. Han arbejder typisk i 2 uger og har fri i 3-4 uger. Han går også i skole i Norge. Det er startet i august 2009. Der er tale om fjernundervisning.

Foreholdt lønsedler, bilag 3 D, har han oplyst, at han fik alt sin post sendt c/o til V.4 på ...2 i Danmark, idet han var kæreste med V.4. Det var af praktiske årsager, idet V.4 hjalp ham med at åbne posten og betale eventuelle regninger. Han har boet i Danmark hele sit liv frem til 2004, hvor han flyttede til Sverige. Han har et barn i Danmark på 12 år. Barnet bor hos sin mor. Han ser barnet på samvær, når han er i Danmark. Han ser jævnligt sit barn, når han holder fri. Han har ofte samvær med sin datter umiddelbart før og efter en arbejdsperiode. Han har været sammen med sit barn på ...2, i Sverige og barnets tidligere adresse i ...3 (Danmark), hvor han også har overnattet. Han blev kæreste med V.4 i slutningen af 2003/begyndelsen af 2004. De havde i starten hver deres lejlighed. Da husene i ...2 var billige, købte de sammen et hus. Det kostede ikke mere end at bo til leje. Det var V.4s navn huset blev købt i, men da V.4 ikke havde så høj en indtægt, kautionerede han for lånet. De købte derfor i princippet huset sammen. De talte om begge at flytte til Sverige. Huset blev derfor købt som en midlertidig investering. V.4 flyttede ind i huset i 2004, og han flyttede til Sverige.

Det er en fejl, at han ikke blev registreret med adresse i Sverige før juni 2004. Når han havde fri, var han i Danmark. Han vil ikke bestride, at han har opholdt sig i Danmark dels hos V.4 og dels i klubhuset i ...4 indtil december 2008. Han opholdt sig oftest hos V.4 på adressen ...2 i Danmark. Han er ikke kæreste med V.4 længere. I december 2008 blev de enige om at gå fra hinanden. Da han boede med V.4, havde de fælles økonomi. Det var for at V.4 kunne stå for betaling af regninger osv. Det skulle der gøres op med, økonomien var dog efter samlivsophævelsen stadig fælles som følge af, at huset ikke var solgt. Efter samlivsophævelsen sigtede han mod at få sit liv i Sverige. Der blev et ledigt rum i ...1, som han lejede. Han begyndte at flytte sin ting til Sverige i januar 2009. De sidste ting blev hentet for 2-3 måneder siden, da huset var solgt. Huset var til salg længe. Det økonomiske foregik på den måde, at han havde sin hovedkonto i Norge, hvor hans løn gik ind. Herfra flyttede han penge til en dansk konto til dækning af de udgifter, der var ved huset, som han jo kautionerede for.

Foreholdt bilag H3, en fælles budgetkonto, oplyste han, at det var den konto, der blev benyttet til betaling af regninger. Han og V.4 havde også en fælles konto til køb af mad. Han bruger stadig sine danske konti, men V.4 kan ikke længere hæve på dem. De blev ændret i februar 2009. I februar-marts-april 2009 var han både i Sverige, Norge og Danmark, når han havde fri. Han var ikke uvenner med V.4, og ingen af dem havde fundet en anden. Når han var i Danmark opholdt han sig dels hos V.4 på ...2 dels i klubhuset i ...4 og i ...3. I løbet af en friperiode på 4 uger var han i Danmark og Sverige flere gange.

Foreholdt bilag F3 og F13, oplyste han, at han dyrker fitness og træner dagligt. Han havde et kort til et fitnesscenter i Danmark. Det er rigtigt, at han har trænet i marts 2009 i forbindelse med sine besøg i Danmark. Han har også trænet i Sverige, når han var der. I perioden efter samlivsophævelsen har han overnattet på ...2. Det har ofte været i forbindelse med møder i banken, møder i skolen og flytning af sine ting. Han har også trænet i Fitnesscenteret i ...5 i april og maj 2009 - i alt 6 gange. Det var i forbindelse med ophold i Danmark på grund af samvær med sin datter.

Foreholdt kontooplysninger fra sine danske konti, har han oplyst, at han også har benyttet sit dankort over nettet. Han havde et dankort til sin danske konto og et visakort til sin norske konto. Det norske visakort er brugt til køb i Sverige, og dankortet er brugt til køb i Danmark. Han har oprettet en konto i Sverige i 2010. Han havde planer om at drive en virksomhed kaldet H1. Virksomheden skulle importere ATV´ere, som skulle sælges i Danmark, Sverige og Norge. Han købte to ATV´ere med henblik på fremvisning. De blev betalt via en kassekredit. Der kom aldrig omsætning i virksomheden, som nu er afsluttet. På grund af købet af de to ATV´ere skyldte han banken penge. Han afdrager denne gæld med betaling af 200 kr. månedligt, som overføres fra budgetkontoen. Vedrørende flyrejser har han i 2007 - 2008 fløjet mellem Danmark og Bergen, da han primært var i Danmark, når han havde fri. I 2009 har han også fløjet fra Bergen til Danmark. I de perioder han havde fri pendlede han mellem Danmark, Sverige og til dels Portugal. Pendlingen mellem Danmark og Sverige i første halvår 2009 har været i forbindelse med etablering af sit liv i Sverige og afslutningen af det hele i Danmark. Han købte en svensk bil i april 2009, da han følte, at han nu havde sit liv i Sverige. På det tidspunkt var alt på plads i Sverige. Han har tidligere kørt i danske biler, da han opholdt sig i Danmark. Da han købte Mercedes´en på svenske plader, havde han værelset i Sverige. Han havde ikke råd til ret meget mere på grund af dobbelt husleje. Efter politiet tog bilen, skulle han købe en anden bil. Adressen ...1 er samme sted som ....

Foreholdt bilag 21.9 har han oplyst, at det er en lejekontrakt indgået mellem ham og et udlejningsselskab pr. 1. januar 2009. Han lejede værelset pr. januar 2009, da han og V.4 gik fra hinanden i december 2008.

Foreholdt bilag 21.10 ses det af billederne at G1-klubhuset og lejlighedshuset er adskilt. Bilag 22 er billeder af lejlighedshuset og af hans lejlighed, som den ser ud i dag. Efter hans datters mor og hendes mand blev skilt, overnattede han ikke længere hos dem. Han har derfor ændret sine rejseruter således, at han nu flyver til Bergen fra Sverige eller fra en anden destination i Norge. Han har trænet i et fitnesscenter i Göteborg, der hedder "G3" hvor han var medlem i første kvartal 2009. Det kan godt passe, at han overnattede på ...2 den 17. maj og igen den 20. maj 2009, hvor han blev observeret af politiet. Det kan også passe, at han var til en fest i klubhuset i ...4 den 29. maj 2009. Den 25. juni 2009 var han på vej til Göteborg. Han var lige kommet fra arbejde. Han blev medlem af den svenske G1 klub, da han flyttede til Sverige i julen 2008. Tiltalte har betalt sin leje for værelset i Sverige via girokort til Svenske banker.

V.3 har som vidne forklaret, at han bor på ...1 i Sverige i en lejlighed. Han har boet der i 8 år. Han kender tiltalte, som har boet der i ca. 2 år. Tiltalte har boet på ...1 siden jul 2008. Tiltalte kom også på gården før dette tidspunkt. Efter jul 2008 var tiltalte på gården, når han havde fri. Tiltalte var også i Danmark for at besøge sin datter. Tiltalte har været på gården i længere perioder. Gården er stor, og vidnet har arbejdet meget i perioder, men han har styr på, hvornår de andre beboere var der.

V.4 har som vidne forklaret, at hun og tiltalte blev kærester i 2003. Hun købte huset på ...2 i ...5. Tiltalte hjalp med at betale huset. Tiltalte har ikke boet i huset, men han har været der indtil udgangen 2008. Hun husker ikke præcist, hvornår hun og tiltalte holdt op med at være kærester, men det er nok 3 år siden. Efter forholdet sluttede sov tiltalte på hotel. Hun døjer med at huske. Tiltalte betalte på huset, indtil det blev solgt, og hun boede i huset indtil da. Tiltalte har ikke opholdt sig i huset, efter de gik fra hinanden. Hun tror ikke, at tiltalte har besøgt hende i huset.

Foreholdt bilag 5, side 2, husker hun ikke, at have sagt til politiet, at kontoen blev ophævet den 9. februar 2009.

V.5 har som vidne forklaret, at hun er bankassistent i F1-bank og var rådgiver for tiltalte og V.4. Hun fik tiltalte som kunde i 2004. I forbindelse med at tiltalte og V.4 flyttede sammen, kom de ned i banken vedrørende et huskøb. Det var V.4, der stod som køber af huset, da tiltalte ikke havde dansk indtægt og derfor ikke kunne bruge rentefradraget. Hun lavede en beregning af finansieringen på baggrund af begges indtægter. Det var mest V.4, hun havde kontakt med. I 2009 kom V.4 og tiltalte i forbindelse med en samlivsophævelse. Som følge heraf blev kontiene delt op den 9. februar 2009, og huset blev sat til salg. Efter kontiene var delt, har hun haft en snak med tiltalte i 2009 på grund af køb af en bil. Hun så i den forbindelse en lønseddel fra august 2009.

Foreholdt bilag 6 har hun oplyst, at de viser dankortsposteringer, men ikke nærmere om posteringerne. Det er hendes opfattelse, at tiltalte bor i Sverige, idet hun sendte dokumenter til ham i Sverige. Der var ingen møder efter mødet i august 2009.

V.6 har som vidne forklaret, at hun er ansat ved SKAT, og har indberettet selvangivelse for tiltalte. Hun har ikke talt med tiltalte, men sendt ham en mail om, at hans skattepligt til Danmark var ophørt. Hun har ikke lavet en egentlig sagsbehandling omkring dette spørgsmål, men har lavet en vurdering af hans selvangivelse. Hvis en person bor i Danmark og tjener penge i Norge er personen fuld skattepligtig i Danmark. Den vurdering, hun foretog, var på baggrund af oplysninger fra selvangivelsen for 2007 sammenholdt med cpr-oplysninger.

V.1 har som vidne forklaret, at hun var sagsbehandler på sagen. Som sagsbehandler kigges der generelt på ejerens cpr-nummer i forhold til det land, hvor bilen kører, når man vurderer, om der er en overtrædelse af registreringsloven. Det afgørende er hvor personen har centrum for sine livsinteresser, og ikke hvor personen står registreret i cpr. Centrum for livsinteresser kan være hvor man har familie, virksomhed, fast ejendom og lignende. Det er efter en samlet vurdering af disse forhold, at hun har vurderet, at tiltalte havde sit centrum for livsinteresser i Danmark. Hun har også vurderet, at tiltalte har opholdt sig mest i Danmark. Det har hun vurderet ud fra tiltaltes kontiforhold i Danmark, at han har været aktiv i fitnesscenter og fra observationer fra politiet. Hendes vurdering omkring centrum for livsinteresserne går helt frem til den 25. juni 2009, hvor bilen blev taget. Der stilles generelt strenge krav til at anse en person for at have opgivet sine livsinteresser i Danmark. At man har et barn i Danmark, kan således godt bevirke, at man har sine livsinteresser her, hvis man er i Danmark med barnet under samvær.

Personlige forhold

Tiltalte er ikke tidligere straffet af betydning for sagen.

Rettens begrundelse og afgørelse

Det fremgår af sagens oplysninger, at tiltalte siden 2004 har været registeret i folkeregisteret som udrejst til Sverige. Efter tiltaltes egen forklaring opholdt han sig imidlertid i Danmark frem til december 2008 primært på ...2, hvor han havde en kæreste. Det kan efter bevisførelsen lægges til grund, at tiltalte og V.4 i hvert fald i februar 2009 ikke længere var kærester.

Det fremgår af sagens oplysninger, at tiltalte i perioden fra juni 2007 til den 25. juni 2009 fløj til eller fra sit arbejde i Bergen, Norge og til eller fra ...4 i forbindelse med, at tiltalte skulle møde på sit arbejde, eller han havde fri herfra. Det fremgår også af sagen, at tiltalte fra juli 2008 og i første halvår af 2009 var medlem af en fitnessklub i ...5, hvor han er registret til træning flere gange helt frem til og med maj 2009. Tiltaltes træningsmønster for 2009 svarer til træningsmønsteret for 2008. Politiet har tillige observeret tiltaltes bil mærket Mercedes på adressen ...2 den 17. maj 2009 kl. 00.15 og den 20. maj 2009 kl. 03.55. Tiltalte er også af politiet i forskellige sammenhænge observeret i Danmark den 20. maj 2009, den 27. maj 2009 og den 29. maj 2009.

Tiltalte har ikke før 2010 haft en konto i Sverige. I gerningstiden havde tiltalte konti i Danmark og i Norge. Af hævninger på tiltaltes danske og norske konti i 2009 fremgår det, at der generelt er foretages flere transaktioner på den danske konto i forhold til den norske konto. Transaktionerne er primært foretaget i danske kroner. Det fremgår tillige af kontoudtogene fra såvel den danske som den norske konto, at tiltalte i kortere perioder i april, medio maj og starten af juni 2009 har foretaget transaktioner i svenske kroner.

Tiltalte har fremlagt dokumentation for at han i perioden efter den 25. juni 2009 ændrede sine rejser i forbindelse med sit arbejde, således at han ikke længere fløj til og fra ...4. Tiltalte har også fremlagt en kopi af sit svenske kørekort og af et medlemskort af en fitnessklub i Sverige i 2009. Tiltalte har tillige fremlagt en lejekontrakt vedrørende leje af et værelse på adressen ...1 Sverige. Det kan efter tiltaltes forklaring lægges til grund, at der på adressen ...1 ud over udlejningsejendommen er et G1-klubhus, og at de primære lejere af lejemålene i udlejningsejendommen er G1-medlemmer. Tiltalte har ikke fremlagt kvitteringer for lejebetaling. Vidnet V.3 har forklaret, at ...1 er et stort område, og at han i perioder arbejder meget. Endvidere har tiltalte oplyst, at han i 2009 havde samvær med sin datter både i Danmark og i Sverige.

Efter en samlet vurdering af de foreliggende oplysninger - herunder navnlig om tiltaltes ringe tilknytning til Sverige, hans familiære tilknytning til Danmark og oplysningerne om hans tilstedeværelse i Danmark, finder retten det bevist, at tiltalte havde centrum for sine livsinteresser i hele den relevante periode i Danmark. Retten finder det således bevist, at tiltalte i relation til de danske registrerings- og afgiftsregler må anses for at have haft sædvanligt opholdssted i Danmark, og at dette måtte stå tiltalte klart, hvorfor tiltalte ved at køre i en svensk registreret bil, har handlet med fortsæt til at unddrage statskassen betaling af registreringsafgift. Tiltalte er derfor skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Straffen fastsættes til fængsel i 50 dage, jf. registreringsafgiftslovens § 27, stk. 3, jf. stk. 1, pkt. 3, jf. registreringsbekendtgørelsens § 99, stk. 1, jf. § 3, stk. 1, jf. § 7, stk. 1 nu registreringsbekendtgørelsen af 16. juni 2011 nr. 651 § 100, stk. 1, jf. § 3, stk. l, jf. § 7, stk. 1.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 168.000 kr. jf. straffelovens § 50, stk. 2.

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

Retten har ved straffastsættelsen lagt vægt på størrelsen af det unddragne beløb sammenholdt med karakteren af kriminaliteten.

Retten tager påstanden om konfiskation til følge, jf. straffelovens § 75, stk. 2.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 50 dage.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 168.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 40 dage.

Hos tiltalte konfiskeres beslaglagt Mercedes Benz.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

.................

Vestre Landsret dom af 8. marts 2012, 1. afdeling S-2131-11

Byretten har den 16. september 2011 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. RAFD-919/2011).

Påstande

Tiltalte, T, har påstået frifindelse, subsidiært frifindelse for konfiskationspåstanden og formildelse, bl.a. således at straffen gøres betinget.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Supplerende oplysninger

Der er for landsretten fremlagt yderligere bilag, herunder kopi af kontrakt for lejemålet ...1, indgået den 8. december 2010 til en månedlig leje på 1.150 kr. og kopi af kvitteringer for, at der herefter er betalt 1.150 kr. den 23. april, den 1. juni og den 25. september 2009 og 2.300 kr. den 17. november 2009.

Forklaringer

Tiltalte og vidnet V.1 har afgivet supplerende forklaring for landsretten. Endvidere har V.2 og V.7 afgivet forklaring for landsretten. Den forklaring, som vidnet V.8 har afgivet under en telefonisk afhøring af politiet den 8. november 2010, er dokumenteret for landsretten.

Tiltalte har supplerende forklaret, at han flyttede til Sverige efter at forholdet til V.4 ophørte. De traf beslutningen om bruddet i julen 2008, og det var i den forbindelse, at han besluttede sig for at flytte til Sverige. Der var et ledigt værelse på ...1, som han besluttede sig for at leje. Han havde en arbejdsperiode i forbindelse med julen og endnu en arbejdsperiode, som lige skulle overstås, inden han flyttede. Han lod nogle billeder og nogle lamper blive, indtil huset blev solgt. Han havde også ladet nogle møbler stå, men efter at V.4 havde skaffet sig andre møbler, blev de opmagasineret, vist i marts. I værelset i Sverige havde han i begyndelsen nogle flyttekasser, en seng og et fjernsyn. Værelset var lejet delvist møbleret. Der var fælleskøkken. I 2010 eller 2011 lejede han endnu et værelse, som ligger ved siden af det værelse, som han allerede havde lejet.

Samværet med hans datter, CA, var i 2009 tilrettelagt således, at han kunne være sammen med hende hos hendes mor. Enkelte gange i begyndelsen af 2009 var samværet i huset i ...2, hvor samværet havde været hver gang, mens han boede i huset. Han havde hende enkelte gange med til Sverige. CA og hendes mor flyttede til ...6, da de flyttede fra moderens nye mand. Herefter kunne det ikke fungere at have samvær med CA i forbindelse med hans rejser til Norge. Han har herefter været sammen med CA henholdsvis i Sverige og på hoteller i Danmark. CAs mor mente ikke, at CA var gammel nok til at rejse alene til og fra Sverige, så derfor fulgte han hende. Det er forklaringen på, at der foreligger færgebilletter, hvor han er rejst frem og tilbage med kun et ophold på 45 minutter mellem turene.

De færgebilletter, som han har afleveret til sin advokat, har han personligt benyttet. Han kender flere ansatte i Stena. De har hjulpet ham, så han har kunnet købe og benytte billetter til personalepris. Derfor er der anført andre navne på nogle af billetterne. Han har også fået billetter, der er udstedt i navne på kolleger til hans bekendte. Han har på denne måde kunnet spare en del penge.

Han kan meget vel have været i Sverige i weekenden den 14.-l5. marts 2009. Han er nok kørt til Sverige med et flyttelæs, efter at han havde trænet i fitnesscentret den 14. om formiddagen. Han er taget tilbage til Danmark, inden han tog til Norge på arbejde. Han er arbejdsleder og har været til arbejdsledersamling den 28.-29. april. Derfor har han ikke benyttet billetten, der er udstedt til den 29. april. Han har muligvis været i Sverige med et flyttelæs weekenden før mandag den 8. juni. Han så normalt CA umiddelbart før han tog på boreplatformen, så han har nok set hende den 8. juni, lige inden han samme dag fløj til Norge.

På et tidspunkt gik han over til at flyve fra Rygge ved Moss til Bergen. Forinden diskuterede han med sin arbejdsgiver, hvem der skulle betale for kørslen fra hans bopæl i Sverige og til Rygge. Derfor gik der, efter han var flyttet til Sverige, lidt tid, inden han begyndte at flyve fra Rygge.

Da han blev standset af politiet den 25. juni 2009, må han have sagt, at han var på vej til Sverige. Han har ikke sagt, at han netop var ankommet fra Sverige. Det er en misforståelse, når det fremgår af den rapport, som politiet har skrevet, da de standsede ham. Bilen havde stået hos CAs mor. Hendes daværende mand er mekaniker, og han skulle, mens tiltalte var i Norge, se på bilens bremser, der havde haft en mislyd. CA og hendes mor hentede ham vist i lufthavnen og kørte ham til deres bopæl.

Under opholdet i Danmark i maj 2009 forud for og i forlængelse af hans arbejdsperiode i slutningen af april og første halvdel af maj var hans nye bil i Sverige. Da han var på dyrskue med CA den 15. maj, har han nok lånt hendes mors bil.

Foreholdt, at der er færgebillet med Stena fra Göteborg til Frederikshavn fra den 25. april 2009, har tiltalte forklaret, at han må have haft bilen med til Danmark, men det er han ikke sikker på. Han kan ikke huske, hvor bilen skulle have stået, mens han var på boreplatformen. Billetten til den 25. april er en personalebillet, og det er altid en bilbillet. Han kan også have haft lånt en bil, men det kan han ikke huske.

Han købte en ny bil, da politiet beslaglagde hans Mercedes. Han har i forbindelse med flytningen nogle gange lånt en Volvo af en kammerat, der bor i Sverige. Han har også haft lånt andre biler. Han har efter den 20. maj 2009 højst trænet et par gange i fitnesscentret i ...5. V.4 havde en veninde, der arbejdede i fitnesscentret, og gennem hende kunne han få fribilletter til centret. Han trænede, hvor han var, og har i foråret 2009 også trænet i Sverige.

Han har i 2004 oplyst adressen på ...1 til sin arbejdsgiver. Han havde i forbindelse med flytningen af folkeregisteradresse meddelt denne adresse. Det var først derefter, at det blev klart, at forholdet til V.4 udviklede sig. Han har på et tidspunkt bedt om at få lønsedlerne sendt til ...2. Da han og V.4 gik fra hinanden, bad han om at få lønsedlerne sendt til Sverige. Der er flere medarbejdere, der sender lønsedler, og de har nok ikke alle fået beskeden om den nye adresse i Sverige. Det er sikkert derfor, at nogle af lønsedlerne er blevet sendt til ...2 efter, at han havde givet beskeden.

Posten fra hans norske pengeinstitut blev sendt til den adresse i Danmark, hvor han i 2003- 2004 havde været tilmeldt folkeregisteret. Han havde på et tidspunkt meddelt det norske pengeinstitut denne adresse. Han havde flere gange forsøgt at få dem til at ændre adressen, men det er først lykkedes i slutningen af 2009 i forbindelse med, at han mødte personligt op i banken.

I efteråret 2009 oprettede han en konto i Sverige. Der var mange ting, som skulle ordnes i forbindelse med flytningen, og han kunne benytte sit danske og sit norske betalingskort. Derfor gik der nogen tid fra flytningen, og indtil kontoen blev oprettet.

Foreholdt at det fremgår af en oversigt over aftaler om betalingsservice med hans danske pengeinstitut, at han har tilmeldt en forsikringsopkrævning til betalingsservice 2. marts 2009, har han forklaret, at det er muligt. Han er uforstående over for, at det fremgår af samme udskrift, at han skulle have tilmeldt G4 Club of Denmark til betalingsservice den 2. januar 2009. Han kunne ikke være medlem, når han flyttede fra Danmark. Det er muligt, at han har tilmeldt en betaling til Sonofon den 2. januar 2009. Det har sikkert været et abonnement på en mobiltelefon til CA.

Hans ven V.2 har hjulpet ham med flytningen til Sverige. De har kendt hinanden, siden de gik i skole. De flyttede hans ting i en trailer, som var efterspændt en Volvo. Han var i 2003 blevet løsladt efter afsoning af en længere dom. Det havde været planen, at han skulle være flyttet sammen med CAs mor, men da det ikke blev til noget, fik han adresse hos V.2.

Han og V.4 havde haft en bil sammen. Han købte Mercedes´en den 17. april 2009 hos en forhandler i Sverige. Han havde set på biler i påsken. Han var til påskefest hos G1 i Sverige påskelørdag den 11. april 2009. Fra den 22.-24. maj var han i Portugal til sammenkomst i G1. Han kørte sammen med andre G1´er på motorcykel fra Danmark den 20. maj og kom tilbage til Danmark den 26.

V.7 er en medarbejder hos Stena, som han har mødt om bord på en af færgerne.

Han fik den 2. september 2009 en mail fra SL, der er en svensk kammerat. SL har ikke noget med G1 at gøre. Han var blevet medlem af G1 Sverige i julen 2008, da han havde underskrevet lejekontrakten. Da han besvarede SLs mail, vedhæftede han nogle billeder, bl.a. et hvor man kan se tiltalte iført en svensk G1-vest.

V.2 har forklaret, at han har gået i folkeskole med tiltalte, og de har siden haft kontakt med hinanden. Vidnet har, bortset fra kontakten med tiltalte, ikke kontakt til G1. Tiltalte havde haft adresse hos vidnet, da han blev løsladt og samtidig brød med sin daværende kæreste, CAs mor. Han ved ikke, hvor tiltaltes ting var på dette tidspunkt. Tiltalte overnattede i denne periode af og til hos vidnet, men han havde ikke fast stillet et værelse til disposition. I 2009 boede tiltalte på en gård uden for Göteborg. Der var udover en bygning med værelser også et G1-klubhus på ejendommen. Han hjalp kort tid efter julen 2008 tiltalte med at flytte. Det foregik i vidnets lukkede firmatrailer, der ikke er så stor. Vidnet var med på 2 flytteture, og derudover har tiltalte haft lånt traileren. Han har været med til at flytte reoler, tøj og vist noget vægtudstyr. Hverdagstingene blev flyttet, og andet blev kørt ud til en af tiltaltes andre kammerater i ...5. Det var bl.a. nogle reoler. Det var ikke vidnets bil, der blev anvendt til flytteturene. Tiltaltes værelse var nok ca. 20 m2. Tiltalte flyttede, fordi han ønskede at bo i Sverige, da det gik forbi med V.4. Biler og motorcykler er tiltaltes store interesse, og de er meget billigere i Sverige. Vidnet var med, da tiltalte købte Mercedes´en. Det var hos en forhandler i Göteborg. Han kan ikke huske, hvornår det var, men det var varmt nok til at køre uden tag.

Det er vidnets opfattelse, at tiltalte i januar-maj 2009 har opholdt sig i Sverige, når han ikke var på arbejde. Han har på et tidspunkt etableret kontakt mellem tiltalte og en medarbejder hos Stena med henblik på, at tiltalte kunne få billigere billetter.

V.7 har forklaret, at han i 2008 og 2009 var ansat hos Stena Line. [del af afsnit udeladt.red.SKAT]. Tiltalte rejste ganske ofte, og vidnet opfattede ham som stamgæst. Vidnet så tiltalte fra mellem en gang om måneden og til 2 gange om ugen. Vidnet arbejdede en uge og havde fri en uge. Tiltalte rejste meget, fordi han var ved at flytte til Sverige. Tiltalte har en datter, CA, der i 2009 var nok 10-12 år, som også plejede at rejse med. Tiltalte hentede hende nogle gange i Danmark, og nogle gange kom hendes mor med hende til Göteborg. Det var i foråret, i marts-april, 2009, at tiltalte flyttede. Da rejste han oftere. Derefter blev det sjældnere. Det var fra foråret 2009, at CA var med. Det blev hyppigere i sommeren 2009.

Ansatte hos Stena kan købe et vist antal billetter til reduceret pris, vist 6 bilbilletter og 7-10 personbilletter. De må ikke videresælges til højere pris. Tiltalte har rejst på nogle af vidnets personalebilletter.

V.1 har supplerende forklaret, at skattevæsenet var blevet opmærksom på tiltaltes bil i forbindelse med observationer. Bilen blev også set ved en aktion ved en fest i G1´s klubhus. Overvejelserne om eventuelt at beslaglægge tiltaltes bil var på dette tidspunkt i gang, men man manglede nogle oplysninger, inden man ville skride til beslaglæggelse. Der var inden beslaglæggelsen truffet beslutning om, at man mente, at tiltaltes livsinteresser var i Danmark. SKAT havde bedt politiet om at beslaglægge bilen, hvis de observerede den. Det var konkluderet, at han ikke havde opgivet sin adresse i Danmark.

Hun er ikke orienteret om, at tiltalte efterfølgende har købt en anden bil i Sverige.

V.8s forklaring til politirapport den 8. november 2010 er sålydende:

"...

at hun ejer en G4 butik i Gøteborg, hvor bl.a. mange G1´er handler dele til deres motorcykler. Afhørte kendte godt T fra hendes butik, hvor også han handlede. I julen 2008 blev afhørte og T kærester. Deres forhold sluttede i april 2009. Afhørte vidste godt, at T boede på G1-gården i ...1. Afhørte havde kun sovet hos T, når hun havde været med til fest hos G1 i ...1.

Afhørte og T opholdt sig for det meste hos afhørte.

..."

Landsrettens begrundelse og resultat

For landsretten har tiltalte ikke bestridt, at han havde bopæl i Danmark frem til den 1. januar 2009.

Tiltalte har fra 2003 haft arbejde på en norsk olieboreplatform og er blevet fløjet til og fra denne fra Bergen. Han har siden den 6. juni 2004 været tilmeldt folkeregisteret i Sverige.

Da tiltalte allerede i 2004 tilmeldte sig folkeregisteret på en adresse i Sverige, kan folkeregisterregistreringen ikke tillægges vægt ved vurderingen af, hvor han har haft bopæl.

Tiltalte har indgået aftale om leje af et værelse ved Göteborg i Sverige pr. 1. januar 2009, og der er fremlagt kvittering af 23. april 2009 for betaling af leje for maj og kvittering af 1. juni 2009 for leje for juni.

V.2 har for landsretten forklaret, at han i begyndelsen af 2009 hjalp tiltalte med at flytte tiltaltes personlige ejendele og enkelte møbler til værelset. Tiltalte købte i midten af april 2009 i Sverige en Mercedes, der blev indregistreret på svenske nummerplader.

Bilen er observeret i Danmark den 17. og 20. maj og igen den 25. juni 2009, hvor den blev beslaglagt.

Efter forklaringen fra V.2 må det lægges til grund, at tiltaltes personlige ejendele var flyttet til Sverige, før han blev observeret i bilen i Danmark.

Anklagemyndigheden har under proceduren tilkendegivet, at det kan lægges til grund, at tiltalte fra sommeren 2009 har haft bopæl i Sverige og har opgivet tilknytningen til Danmark. Det er oplyst, at han den 10. februar 2012 er blevet statsborger i Sverige.

Efter bevisførelsen lægger landsretten til grund, at tiltaltes samliv med V.4 blev ophævet ved årsskiftet 2008-2009, og at de derefter i februar 2009 adskilte deres økonomi og satte det hus, som de havde boet i sammen til salg. Det må tilskrives den generelle situation på boligmarkedet, at det først blev solgt i sommeren 2011.

Der er ikke forelagt landsretten oplysninger om, at tiltalte efter ophøret af samlivet med V.4 har fået anden overnatningsmulighed af mere fast karakter i Danmark.

Tiltaltes samvær med datteren havde fundet sted i det hus, som han havde boet i sammen med V.4. Det kan efter bevisførelsen lægges til grund, at samværet fra den 31. maj til den 1. juni 2009 foregik i Sverige, og at samværene herefter i hvert fald i vidt omfang fandt sted i Sverige.

Det kan på baggrund af oplysningerne fra fitnesscentret i ...5 lægges til grund, at tiltalte i de perioder, hvor han ikke opholdt sig på den norske boreplatform, jævnligt har trænet i centret. Efter de oplysninger, der er forelagt landsretten, har han, efter at bilen blev observeret i Danmark første gang den 17. maj 2009, alene været i fitnesscentret den 18. og 19. maj 2009.

Politiet har den 20. maj 2009 observeret tiltalte kørende på motorcykel ad motorvejen ved Skanderborg i sydlig retning. Tiltalte har forklaret, at han fra den 20. -26. maj 2009 var på tur til Portugal sammen med andre fra G1.

Efter de oplysninger, der foreligger om tiltaltes kontakter til pengeinstitutter, har han først i slutningen af september 2009 oprettet en konto i et svensk pengeinstitut. Han havde indtil da bevaret sin kontakt til sit danske pengeinstitut og bibeholdt sine konti der. Han har anvendt den norske lønkonto, som han har haft siden 2003, til enkelte betalinger i Sverige i april og maj 2009 og til flere betalinger i juni 2009.

Efter en samlet vurdering af det, der er anført ovenfor, og sagens øvrige oplysninger lægger landsretten til grund, at tiltalte, da han i Danmark blev observeret i bilen den 17. maj 2009, var i en proces med flytning til Sverige, og at processen var så langt fremskredet, at han ikke længere havde bopæl i Danmark i relation til de danske registrerings- og afgiftsregler og efter artikel 7 i Rådets direktiv af 28. marts 1983 (83/182/EØF).

Herefter frifindes tiltalte.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte, T, frifindes.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for begge retter.