Dato for udgivelse
02 Nov 2012 11:17
Til
Bryggerier
Sagsnummer
12-0230935
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Satser og beløbsgrænser for brug af ølmodernationsordningen bliver justeret i perioden 2013-2018.


Efter øl- og vinafgiftsloven §2 ydes en afgiftslettelse pr. hl stærkt øl (ætanolindhold på 2,8 pct. vol. eller derover) for mindre bryggerier, med en produktion under visse mængdegrænser.
Om ølmoderationsordningen, se nærmere i SKATs juridiske vejledning, afsnit E.A.3.3.5.

Som følge af forhøjelserne af ølafgiften i peridoen 2013-2020, bliver ølmoderationsordningen justeret, således at virkningen af afgiftsforhøjelserne på ordningen bliver neutraliseret.

Det betyder, at satser og beløbsgrænser for brug af ølmoderationsordningen bliver justeret således:

Periode For bryggerier, der i det foregående år højst udleverede 3.700 hl - afgiftslettelse For bryggerier, der i det foregående år udleverede 3.700 hl, men højst 20.00 hl - afgiftslettelse For bryggerier, der i det foregående år udleverede over 20.000 hl - afgiftslettelse
Fra og med den 1. januar 2013 til og med den 31. december 2014 90,68 kr. pr. hl 305.810 kr. divideret med den udleverede hl-mængde stærkt øl tillagt 8,03 kr. 25,91 kr. pr. hl reduceret med et kronebeløb, der fremkommer ved at dividere den udleverede hl-mængde stærkt øl med 7.720
Fra og med den 1. januar 2015 til og med den 31. december 2017 95,66 kr. pr. hl 322.623 kr. divideret med den udleverede hl-mængde stærkt øl tillagt 8,47 kr. 27,33 kr. pr. hl reduceret med et kronebeløb, der fremkommer ved at dividere den udleverede hl-mængde stærkt øl med 7.317
Fra og med den 1. januar 2018  100,92 kr. pr. hl 340.360 kr. divideret med den udleverede hl-mængde stærkt øl tillagt 8,94 kr. 28,84 pr. hl reduceret med et kronebeløb, der fremkommer ved at dividere den udleverede hl-mængde stærkt øl med 6.936
  For alle beløb gælder, at der forhøjes til nærmeste hele øre-beløb, der er deleligt med 5.