Indtægter ved ikke-erhvervsmæssig virksomhed (såkaldt hobbyvirksomhed) er skattepligtige efter reglen i SL § 4.

Der henvises til afsnit C.C.1.1.1 og C.C.1.1.2 for en gennemgang af de regler, der gælder for denne type af indtægter.

Se også

Se også afsnit C.C.1.1.3 Dele- og platformsøkonomi, der vedrører privatpersoners udlejning af visse biler, campingvogne, påhængsvogne, lystbåde mv.