Indhold

Dette afsnit handler om angivelse og betaling af lønsumsafgift ved lejlighedsvis registrering.

Afsnittet indeholder:

  • Regel.

Regel

Når virksomheden kun drives i kort tid, kan Skattestyrelsen fastsætte, at lønsumsafgiftsperioden er den periode, hvor virksomheden drives. For sådanne virksomheder kan Skattestyrelsen også forkorte fristerne for at angive og betale lønsumsafgiften. Se LAL § 9.