Hvis en virksomhed har fået udbetalt for meget i godtgørelse, skal den for meget udbetalte godtgørelse betales senest 14 dage efter påkrav.

Se ELAL § 14, stk. 1, GASAL § 28, stk. 1, KULAL § 24, stk. 2, og MINAL § 29, stk. 1, og CO2AL § 19, stk. 2.