Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for skattefrihed for en computer med tilbehør, som er til rådighed for den selvstændigt erhvervsdrivendes private brug. Først omtales reglen, derefter hvad man konkret forstår ved en computer med tilbehør, der er omfattet af reglerne om skattefrihed.

Afsnittet indeholder: