Pensioner fra Fællesskabernes pensionsordning til tidligere ansatte (tjenestemand) beskattes til fordel for Fællesskaberne. Tjenestemanden er dermed fritaget for at medregne pensionen ved opgørelsen af den danske skattepligtige indkomst (fuld exemption).

Danmark har ved lov nr. 441 af 1. juni 1994 indsat regler om overførsel af indestående på en dansk pensionsordning til Fællesskabernes pensionsordning uden skattemæssige konsekvenser. Se PBL § 41, stk. 5-7.

Se afsnit C.A.10.2.8.4 om overførsel af pensionsordninger til og fra De Europæiske Fællesskaber.