Indhold

Afsnittet handler om afgift af lotteri udbudt af Danske Spil A/S.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Hvem er afgiftspligtig?
 • Afgiftens størrelse og beregning
 • Afgiftsperiode
 • Registrering, angivelse og betaling

Se også

Se også afsnit E.A.9.14 for bestemmelser om regnskab og kontrol.

Regel

Indehaveren af tilladelse til udbud af lotterier efter § 6 i lov om spil skal betale gevinstafgift. Afgiften er på 15 pct., af den del af gevinstbeløbet, der overstiger 200 kr. Se SPILAL § 2.

Hvem er afgiftspligtig?

Det er kun Danske Spil A/S, der kan få tilladelse til at udbyde lotteri, se SPILL § 6, og dermed er det dette selskab, som skal betale afgiften af lotterierne.

De lotterier, som Danske Spil A/S kan få tilladelse til at udbyde, omfatter fx:

 • Lotto
 • Joker
 • Skrabespil
 • Keno
 • Boxen
 • Trackside
 • Online bingo

Se også

Se også SPILL § 5 for en nærmere definition af lotterier.

Bemærk

 • Danske Spil A/S skal fra 1. januar 2012 ikke længere betale afgift af indskudssummen.
 • Danske Spil A/S kan ikke få tilladelse til at udbyde klasselotteri og almennyttige lotterier. Regler for disse lotterier findes i afsnittene E.A.9.4 og E.A.9.9.

Afgiftens størrelse og beregning

Der skal betales en afgift på 15 pct. af det gevinstbeløb, der overstiger 200 kr. Se SPILAL § 2.

Ved udbetaling af gevinster til spillerne afrundes det udregnede afgiftsbeløb nedad til nærmeste hele krone. Se SPILAL § 26, stk. 1.

Der skal betales afgift af alle gevinstbeløb over 200 kr. uanset om gevinsten afhentes eller ej. Dog er gevinster på usolgte lodder afgiftsfri og skal derfor ikke medtages på afgiftsanmeldelsen. Se SPILAL § 26, stk. 4. Det er en betingelse for afgiftsfriheden, at Danske Spil A/S kan dokumentere, at gevinsterne er faldet på ikke solgte lodder. Dokumentationen kan fx bestå af de usolgte lodder samt gevinstlister. Se også afsnit E.A.9.14 om regnskab og kontrol og afsnit A.B.3.5.3 om regnskab.

Der skal heller ikke betales afgift af uafhentede lotterigevinster, hvis de efterfølgende bruges igen som gevinster i tilsvarende lotterispil. Se SPILAL § 26, stk. 4.

Afgiftsperiode

Afgiftsperioden er ugen (mandag til søndag). Se SPILAL § 22.

Registrering, angivelse og betaling

Danske Spil A/S skal anmelde sin virksomhed med udbud af lotteri til registrering. Se SPILAL § 19, stk. 1 og 2.

Ændringer i de oplysninger, der er anmeldt til registrering, skal meddeles SKAT senest otte dage efter ændringen.

Det er Danske Spil A/S, der er den afgiftspligtige person, og skal indeholde afgiften før udbetaling af gevinsten til vinderen.

Angivelse og indbetaling af afgiften skal ske til SKAT senest fem dage efter afgiftsperiodens udløb. Falder fristen for sidste angivelses- og indbetalingsdag på en helligdag, skal angivelsen og indbetalingen senest ske førstkommende hverdag. Se SPILAL § 22.

Danske Spil A/S skal som udgangspunkt tilmelde sig og bruge TastSelv til angivelse og betaling af afgiften.

Bemærk

En registrering foretaget efter de regler, som var gældende før 1. januar 2012 opretholdes automatisk også efter 1. januar 2012, og ikrafttræden af SPILAL medfører derfor ikke, at der skal foretages ny registrering.