åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.A.7.1 Om rejsebegrebet" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit handler om de generelle betingelser for at være på rejse efter LL § 9 A.

Afsnittet indeholder:

  • Hvad vil det sige at være på rejse? (C.A.7.1.1)
  • Betingelse om afstand (C.A.7.1.2)
  • Betingelse om "sædvanlig bopæl" (C.A.7.1.3)
  • Betingelse om "midlertidigt arbejdssted" (C.A.7.1.4)
  • Betingelse om overnatning og varighed (C.A.7.1.5).