Indhold

Dette afsnit indeholder reglerne for emballage og etiketter i relation til ølafgiften.

Afsnittet indeholder:

  • Emballager
  • Etiketter.

Emballager

Efter Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 626 af 30. maj 2023 om pant på og indsamling mv. af emballager til visse drikkevarer skal enhver, der markedsfører bl.a. øl, både opkræve og tilbagebetale pant for alle emballager i forbindelse med både køb og returnering.

Udbydere og mellemhandlere, herunder bl.a. producenter og importører mv., af øl har efter ovennævnte bekendtgørelse pligt til at tilmelde sig Dansk Retursystem A/S, der administrerer pantordningen.

Dansk Retursystem A/S udsteder et bevis til de tilmeldte virksomheder. Ved Skatteforvaltningens kontrol af, om køb af øl fra andre lande er korrekt afgiftsberigtiget, skal dette bevis kunne vises.

Øl, der skal sælges her i landet, må ikke uden Skatteforvaltningens tilladelse behandles eller aftappes på andre emballager efter udleveringen fra bryggeriet eller modtagelsen fra udlandet. Se ØLVINAL § 33, stk. 1.

Se også

Se også afsnit E.A.7.1.3 om emballager omfattet af den volumenbaserede afgift (stykafgiften).

Etiketter

Se Fødevarestyrelsens bekendtgørelse nr. 1355 af 27. november 2015 om mærkning af fødevarer mv. samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne mv. Sidstnævnte indeholder bl.a. krav til information om nettoindhold (art. 9, stk. 1, litra e, og art. 23, stk. 1) og alkoholindhold (art. 9, stk. 1, litra k, og art. 28, stk. 2).