Indhold

Dette afsnit handler om bidragspligten og om opgørelsen af bidragsgrundlaget for selvstændigt erhvervsdrivende efter arbejdsmarkedsbidragsloven.

Afsnittet indeholder:

  • Kort om arbejdsmarkedsbidragsloven (C.C.8.1)
  • Bidragspligten (C.C.8.2)
  • Bidragsgrundlaget (C.C.8.3)
  • Virksomhedsunderskud og bidragsgrundlag (C.C.8.4)
  • Fradrag for arbejdsmarkedsbidrag og obligatoriske udenlandske sociale bidrag (C.C.8.5).

Se også

Se også afsnit C.A.12 om arbejdsmarkedsbidrag for lønmodtagere mv.