Dato for udgivelse
15 Sep 2011 10:12
Til
Importører mv
Sagsnummer
10-103411
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé
Ændring af gennemførelsesforordning (EU) Nr. 1105/2011 om indførelse af en endelig antidumpingtold og om endelig opkrævning af den midlertidige antidumpingtold på importen af garn med høj styrke af polyestere med oprindelse i Folkerepublikken Kina.

Rådet har ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 907/2011 offentliggjort i EU-tidende L 232 af  9. september 2011 ændret gennemførelsesforordning (EU) nr. 1105/2010 om indførelse af en endelig antidumpingtold og om endelig opkrævning af den midlertidige antidumpingtold på importen af garn med høj styrke af polyestere (toldtariffens pos. 5402 20 00) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) og om afslutning af proceduren vedrørende import af garn med høj styrke af polyestere med oprindelse i Republikken Korea (KR) og Taiwan (TW).

For så vidt angår ændringen henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 907/2011.

Forordningen trådte i kraft den 10. september 2011.