Dato for udgivelse
19 Jul 2011 10:12
Til
Virksomheder beskæftiget med import
Sagsnummer
11-136968
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18 + Skattecentre med toldopgaver + SKATs Kundecenter
Resumé
Der anvendes "præf dok type" N862 ved import af varer omfattet af frihandelsaftalen med Sydkorea.

Det er nu muligt at indgive fortoldninger af varer med toldpræference som følge af den nye frihandelsaftale med Sydkorea.

Ved import af varer som er omfattet af en nedsat told som følge af frihandelsaftalen med Sydkorea, skal der i fortoldningens rubrik 36, præferencekode angives 300 ved "almindelig præference" og 340 ved "end-use præference". I begge tilfælde skal der i rubrik 44.4 angives N862 som Præferencedokumentationskode.

Typen af præference for de enkelte varekoder kan findes i Toldtariffen (TARIC 3) hvor den "almindelige præference" har toldordningstype 142 og "end-use præference" har toldordningstype 145. Ved at klikke på toldordningskoden vil der fremkomme et skærmbillede hvor præferencekoden ogå kan ses.