Hovedreglen er, at der er momsfritagelse for udlejning og bortforpagtning af fast ejendom, herunder levering af gas, vand, elektricitet og varme som led i udlejning eller bortforpagtning. Se ML § 13, stk. 1, nr. 8.

Momsfritagelsen omfatter fast ejendom, herunder sommerhuse og langtidsudlejning af andre ferieboliger samt kursus-, selskabs- og mødelokaler mv.

Undtaget herfra er:

  • Korttidsudlejning af andre ferieboliger
  • Udlejning af hotelværelser
  • Korttidsudlejning af værelser
  • Udlejning af campingplads mv.
  • Udlejning af parkeringsplads
  • Udlejning af reklameplads
  • Udlejning af opbevaringsbokse.