Dato for udgivelse
17 May 2011 09:33
Til
Importører mv
Sagsnummer
10-188413
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé
Indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af zeolit A i pulverform med oprindelse i Bosnien-Hercegovina.

Rådet har ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 464/2011 offentliggjort i EU-tidende L 125 af 14. maj indført en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af zeolit A i pulverform (toldtariffens pos. 2842 10 00 30) med oprindelse i Bosnien-Hercegovina (BA).

For så vidt angår den endelige antidumpingtold og den endelige opkrævning af den midlertidige told henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 464/2011.

Forordningen trådte i kraft den 15. maj 2011.