Dato for udgivelse
12 May 2011 10:41
Til
Importører mv
Sagsnummer
11-104755
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Resumé
Ændringer af toldtarifpositioner.

Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen.

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
12.05.2011
1516 20 98 21 Tekst ændres til:
Afsendt fra Canada


 

1518 00 91 21 Tekst ændres til:
Afsendt fra Canada

1518 00 99 21 Tekst ændres til:
Afsendt fra Canada

2710 19 41 21 Tekst ændres til:
Afsendt fra Canada

2905 16 85 00 Udgår og erstattes af:
2905 16 85 ---Andre varer:
  10 ----Mættede fedtalkoholer af en fraktion (også benævnt "single cuts") med en C-kædelængde på C8   5,5%
90 ----Andre varer 5,5%

2905 19 00 99 Udgår og erstattes af:
2905 19 00 60 ---Mættede fedtalkoholer af en fraktion (også benævnt "single cuts") med en C-kædelængde på C10 eller C14   5,5%
98 ---Andre varer 5,5%

3823 70 00 10-90     Udgår og erstattes af:
3823 70 00 -Industrielle fedtalkoholer:
--Af den art der anvendes som dyrefoder:
  11 ---Mættede fedtalkoholer med C-kædelængder på C8, C10, C12, C14, C16 og C18 (med undtagelse af forgrenede isomerer), samt fedtalkoholblandinger overvejende i C-kædelængdeområderne C6-C8, C6-C10, C8-C10, C10-C12 (normalt kategoriseret som C8-C10), fedtalkoholblandinger overvejende i C-kædeområderne C12-C14, C12-C16, C12-C18, C14-C16 (normalt kategoriseret som C12-C14) og fedtalkoholblandinger overvejende i C-kædelængdeområderne C16-C18   3,8%
19 ---I andre tilfælde 3,8%
--I andre tilfælde:
  91 ---Mættede fedtalkoholer med C-kædelængder på C8, C10, C12, C14, C16 og C18 (med undtagelse af forgrenede isomerer), samt fedtalkoholblandinger overvejlende i C-kædelængdeområderne C6-C8, C6-C10, C8-C10, C10-C12 (normalt kategoriseret som C8-C10), fedtalkoholblandinger overvejende i C-kædeområderne C12-C14, C12-C16, C12-C18, C14-C16 (normalt kategoriseret som C12-C14) og fedtalkoholblandinger overvejende i C-kædelængdeområderne C16-C18   3,8%
99 ---I andre tilfælde 3,8%

3824 90 91 10 Tekst ændres til:
Afsendt fra Canada

3824 90 97 01 Tekst ændres til:
Afsendt fra Canada

8309 90 90 90 Tekst ændres til:
Andre varer

Ændringerne medtages til Rettelse nr. 3 (juli 2011) som forventes udsendt ultimo juni 2011.