Skattemæssig købesum

Opgørelsen af din skattemæssige købesum for aktier og investeringsbeviser giver i de fleste tilfælde ikke anledning til tvivl. I visse tilfælde findes der dog særlige skatteregler, der bevirker, at det er mere kompliceret at fastslå købesummen. Der findes særlige regler vedrørende beviser i investeringsselskaber/hedgefonde. Under følgende punkter kan du læse om, hvordan du opgør din skattemæssige købesum, du eventuelt skal taste:

 1. Aktier og investeringsbeviser, købt den 1. januar 2006 og senere.
 2. Aktier og investeringsbeviser, købt før 1. januar 2006, herunder indgangsværdier for skattepligtige beholdninger:
  - Indgangsværdi 19. maj 1993.
  - Medarbejderaktier båndlagt den 19. maj 1993, indgangsværdi.
  - Ny købesum, syntetisk indgangsværdi.
  - Investeringsbeviser købt før 19. januar 1994, indgangsværdi.
 3. "Køb" via en fusion, aktieombytning eller spaltning.
 4. Medarbejderaktier og aktier købt/tegnet på grundlag af modtagne aktielønsordninger.
  - Medarbejderaktier, der ikke er betalt for eller er købt til favørkurs.
  - Aktier købt/tegnet på grundlag af køberetter (optioner) / tegningsretter (warrants).
 5. "Køb" ved gave eller arv.
 6. Aktier, tegnet på grundlag af en tegningsret.
 7. Aktier/investeringsbeviser i behold ved indtræden af skattepligt til Danmark.
 8. Aktier/investeringsbeviser udtaget af pensionsordning.
 9. Overdragelse mellem ægtefæller herunder bodeling.
 10. Aktier/beviser i investeringsselskaber/hedgefonde (lagerbeskatning).
Fik du svar på dine spørgsmål?