åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "E.A.1 Generelt om punktafgifter" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette er et generelt afsnit, som indeholder en grundlæggende beskrivelse af baggrund og rammer for reglerne på punktafgiftsområdet, samt en introduktion til de gennemgående begreber og den systematik, der kendetegner punktafgifterne som beskatningsform.

Der henvises til de specifikke afsnit for de enkelte punktafgifter. De specifikke afsnit for de enkelte punktafgifter har forrang i forhold til dette generelle afsnit E.A.1 med underpunkter.

Afsnittet indeholder:

  • Historik og lovgrundlag E.A.1.1
  • Systematik for punktafgiftsområdet E.A.1.2
  • Afgiftens størrelse og afgiftsperioden E.A.1.3
  • Afgiftspligtige virksomheder og personer (registrering) E.A.1.4
  • Sikkerhedsstillelse E.A.1.5
  • Opgørelse af den afgiftspligtige mængde og værdi E.A.1.6
  • Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse E.A.1.7
  • Særligt for varer omfattet af harmoniserede afgifter E.A.1.8.
  • Efterlevelse af reglerne for tildeling af statsstøtte (visse afgiftslempelser), herunder indberetning til EU's statsstøtteregister E.A.1.9