Indhold

Dette afsnit handler om fritagelse for moms ved indførsel af varer fra steder uden for EU. Se ML § 35 a og ML § 36.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag (D.A.10.3.1)
  • Midlertidig indførsel, proviant, tilintetgjorte varer eller varer overgivet til staten samt returvarer ML § 36, stk. 1, nr. 1 (D.A.10.3.2)
  • Endelig indførsel ML § 36, stk. 1, nr. 2 og 3 (D.A.10.3.3)
  • Indførsel af varer, hvor leverancer af tilsvarende varer her i landet er fritaget for moms ML § 36, stk. 1, nr. 4 (D.A.10.3.4)
  • Indførsel af varer bestemt til et andet EU-land ML § 36, stk. 1, nr. 5 (D.A.10.3.5)
  • Indførsel af gas, elektricitet, varme eller kulde ML § 36, stk. 1, nr. 6 (D.A.10.3.6)
  • Ydelser i forbindelse med indførsel af varer ML § 36, stk. 2 (D.A.10.3.7)
  • Indførsel af varer til diplomater, EU, internationale organisationer mv. ML § 35 a og ML § 36, stk. 3 (D.A.10.3.8)
  • Indførsel af varer, materiel og udstyr til brug for forsvar ML § 36, stk. 4-6 (D.A.10.3.9).