4. Medarbejderaktier og aktier købt/tegnet på grundlag af modtagne aktielønsordninger

Har du fået tildelt medarbejderaktier gratis eller til favørkurs, vil aktierne typisk være omfattet af reglerne i ligningslovens § 7 A, ligningslovens § 7 H eller erhvervet på grundlag af en købe- eller tegningsret, omfattet af ligningslovens § 28. Du kan dog godt have fået aktier, der ikke er omfattet af de nævnte regler.

Købesummen, der eventuelt skal tastes, er forskellig afhængig af, hvilken ordning aktierne er tildelt efter. Hvis du er i tvivl om, hvilke regler dine aktier er tildelt efter, bør du undersøge dette nærmere, fx ved at læse aftalen, du har indgået med din arbejdsgiver. Bemærk, at ordninger omfattet af ligningslovens § 7 A og § 7 H krævede attestation fra revisor eller advokat.

Bemærk, at reglerne i ligningslovens § 7 A og § 7 H er ophævet. Du skal dog fortsat anvende de tidligere regler i ligningslovens § 7 A og § 7 H for aktier, køberetter til aktier og tegningsretter til aktier, som du har fået tildelt efter disse regler.

Skattemæssige købesum, hvis betingelserne i ligningslovens § 7 A eller § 7H er opfyldt

Din skattemæssige købesum for aktier du har købt/tegnet på grundlag af købe-/tegningsretter, der er omfattet af ligningslovens § 7 A eller § 7 H, er det beløb, du har betalt for aktierne.

Skattemæssige købesum, hvis betingelserne i ligningslovens § 7 A eller § 7H ikke er opfyldt

Din skattemæssige købesum er summen af:

  • Det samlede beløb, du er blevet beskattet af på aktiekøberetten/tegningsretten enten løbende eller i forbindelse med købet/tegningen af aktierne.
  • Din egen betaling i forbindelse med køb/tegning af aktierne.

Læs også:

Båndlagte medarbejderaktier omfattet af Ligningslovens § 7 A 

Medarbejderaktier omfattet af Ligningslovens § 7H

Aktier, der ikke er omfattet af Ligningslovens § 7 A eller § 7 H

Aktier, der er købt/tegnet på grundlag af køberetter (optioner)/tegningsretter (warrants)

Fik du svar på dine spørgsmål?