åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.C.1.6 Retten til ikke at inkriminere sig selv" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit beskriver Skatteforvaltningens adgang til at anvende oplysningspligter, hvis der opstår mistanke om, at en borger eller virksomhed har begået en strafbar lovovertrædelse efter retssikkerhedslovens kapitel 4.

Afsnittet indeholder:

  • Konkret mistanke (A.C.1.6.1)
  • Retsvirkningen af, at der foreligger konkret mistanke om strafbart forhold (A.C.1.6.2)
  • Adgangen til at tilvejebringe oplysninger (A.C.1.6.3)
  • Oplysningspligt over for andre end den mistænkte (A.C.1.6.4)
  • Vejledning (A.C.1.6.5)
  • Samtykke (A.C.1.6.6).