åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.A.8.2.1 Ordinær genoptagelse" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit indeholder:

  • Ordinære frister for varsling og ansættelse på Skatteforvaltningens initiativ (A.A.8.2.1.1)
  • Ordinær frist for genoptagelse på borgerens initiativ (A.A.8.2.1.2)
  • Ændret bedømmelse af afskrivningsgrundlaget (A.A.8.2.1.3)
  • Ændret bedømmelse af fremførselsberettiget underskud eller tab (A.A.8.2.1.4)
  • Forlænget frist ved kontrollerede transaktioner (A.A.8.2.1.5)
  • Forskudt regnskabsår (A.A.8.2.1.6)
  • Reguleringer af balanceposter (A.A.8.2.1.7)
  • Forlænget frist ved omstruktureringer (A.A.8.2.1.8).