åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.A.8.4 Genoptagelse af vurdering af fast ejendom" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om genoptagelse af vurdering af fast ejendom efter vurderingsloven (VUL). Genoptagelserne sker efter reglerne i Skatteforvaltningslovens (SFL) §§ 33 og 33 a.

Afsnittet indeholder:

  • De fra 1. januar 2013 gældende regler (A.A.8.4.1)
  • Overgangsregler (A.A.8.4.2)
  • De før 1. januar 2013 gældende regler (A.A.8.4.3).

Bemærk

Fra 1. januar 2013 er bestemmelsen i SFL § 33 helt omskrevet og reglerne er dermed ændret gennemgribende. Ændringen er vedtaget ved lov nr 925 af 18. september 2012.

Ved lov nr 649 af 12. juni 2013 er i SFL indsat ny § 33 a, der træder i kraft 1. juli 2013.

Ændringsloven indeholder overgangsregler, der betyder, at de før 1. januar 2013 gældende regler stadig skal anvendes. For overskuelighedens skyld er disse regler medtaget i et særligt afsnit.