Indhold

Dette afsnit beskriver generelle regler om konjunkturudligningsordningen i VSL afsnit II, når dødsboet bliver skiftet i forbindelse med dødsfaldet.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen omfatter dødsboer, der skiftes i forbindelse med dødsfaldet og er omfattet af DBSL afsnit II.

Regel

Når dødsboers skattepligtige indkomst gøres op, kan reglerne i VSL afsnit II (konjunkturudligningsordning) ikke bruges.

Det gælder uanset, om den skattepligtige indkomst vedrører

  • mellemperioden, jf. DBSL § 9, stk. 1, nr. 1 eller
  • bobeskatningsperioden, jf. DBSL § 22, stk. 1, nr. 1.

Det betyder, at overskud eller underskud af en virksomhed, som afdøde var ejer af forud for dødsfaldet, skal opgøres og beskattes uden brug af reglerne i VSL afsnit II.

Se også

Se afsnit C.E.14 om definition af mellemperiode og bobeskatningsperiode.