Dato for offentliggørelse
18 aug 2009 08:45
Serienummer
S 42 EN
Resumé

Med ændringen af pensionsbeskatningsloven (lov nr. 1534 af 19. december 2007) blev det muligt at få godkendt pensionsordninger i penge- og pensionsinstitutter i lande inden for EU/EØS som skattebegunstigende i Danmark.

For at få en ordning i et udenlandsk penge- eller pensionsinstitut godkendt, skal det udenlandske institut blandt andet opfylde de forpligtelser, der gælder for danske penge- og pensionsinstitutter.

Vejledningen giver et overblik over forpligtelserne og hvorledes de udenlandske penge- og pensionsintitutter kan efterleve disse ved hjælp af blanketter, TastSelv løsning mv.

 

Hvad er nyt?
Vejledningen er ny.
ISBN-nummer
978-87-7059-682-4
Ansvarlig styrelse
Danish Tax Agency