Dato for udgivelse
02 Oct 2003 13:34
SKM-nummer
SKM2003.418.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/03-4234-00198
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Skib, husbåd, afskrivning
Resumé

Ligningsrådet udtalte, at 4 nærmere beskrevne husbåde måtte anses for skibe i afskrivningslovens forstand, da de kunne flyde og var beregnet til at kunne flyttes ved at bevæge sig gennem vand, da de havde en vis størrelse, og da de kunne registreres i Skibsregisteret som skibe og belånes efter de regler, der gælder for skibe (sølovens regler for skibspant), samt da det løbende slid, som en husbåd udsættes for, er sammenligneligt med det slid, som et skib udsættes for.

Reference(r)

Afskrivningsloven, Kapitel 2

Henvisning

Ligningsvejledningen 2003-2 E.C.2.4.

Henvisning
Ligningsvejledningen 2003-2 E.C.4.1
Henvisning

 

Selskabet X ApS spurgte Ligningsrådet om følgende:

Kan der i nedenstående situationer foretages skattemæssige afskrivninger på 4 nærmere bestemte typer husbåde?

1) Husbåde, der benyttes til udlejning til beboelse.

2) Husbåde, der benyttes til kontorer.

3) Husbåde, der benyttes til værksteder, cafeer og lignende.

4) Husbåde, der benyttes til udlejning til pensionat og ferieboliger.

5) Husbåde, der af et konsortium udlejes til benyttelse til ferielejligheder.

6) Husbåde, der benyttes til beboelse for ejeren.

Svar

Ad 1) Ja, se sagsfremstilling og begrundelse.

Ad 2) Ja, se sagsfremstilling og begrundelse.

Ad 3) Ja, se sagsfremstilling og begrundelse.

Ad 4) Ja, se sagsfremstilling og begrundelse.

Ad 5) Ja, se sagsfremstilling og begrundelse.

Ad 6) Nej, se sagsfremstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

X ApS producerer og sælger husbåde, der anvendes til kontorer, udstillinger, restauranter, fritidsboliger og helårsboliger.

Forespørgslen vedrører 4 nærmere bestemte typer husbåde. Der er tale om husbåde af en længe på ca.13,50-20 meter, der er konstrueret af træ og stål, og som har en vejledende udsalgspris på mellem 1.600.000 kr. og 2.535.000 kr. Egenvægten for husbådene er på mellem 60 og 100 tons, og bruttotonagen er fra ca. 72 til ca. 160. Det er muligt, at den ene af typerne vil blive udstyret med motor, således at den vil kunne bevæge sig fremad ved egen kraft.

Forespørgeren har oplyst, at de 4 bådtyper er godkendt af Søfartsstyrelsen og produceret på Lindø Værftet. Flydeelementet, der rummer ballasttanke og tanke til spildevand m.v., er opbygget af stålelementer efter de samme principper, som værftet bl. a. anvender i forbindelse med konstruktion af specialfartøjer til brug i Nordsøen.

Det er endvidere oplyst, at hus-delen i samarbejde med et arkitektfirma er specieltkonstrueret til at modstå de påvirkninger af fugt m.v., der gør sig gældende for søgående fartøjer. Rent teknisk er hus-delen opbygget af et let stålskelet udfyldt med isolering og beklædt med specielle plader, der er bestandige over for fugt. Ydersiden af hus-delen er beklædt med olieret thermowood eller teaktræ.

Told- og Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Efter Styrelsen opfattelse må de omhandlede husbåde anses for skibe i afskrivningslovens forstand, da de kan flyde og er beregnet til at kunne flyttes ved at bevæge sig gennem vand, da de har en vis størrelse (længde ca. 13,5 -20 meter, bruttotonage fra ca. 72 til ca. 160), da de kan registreres i Skibsregisteret som skibe og kan belånes efter de regler, der gælder for skibe (sølovens regler om skibspant), samt da det løbende slid, som en husbåd udsættes for, er sammenligneligt med det slid, som et skib udsættes for.

Under forudsætning af at en husbåd af den pågældende art anvendes erhvervsmæssigt, finder Styrelsen således, at den kan afskrives efter de regler i afskrivningsloven, der gælder for skibe.

Styrelsen indstiller herefter, at de rejste spørgsmål besvares således:

Ad 1)

Ja, forudsat at der er tale om erhvervsmæssig udlejning, vil husbåde, der udlejes til beboelse, kunne afskrives efter afskrivningslovens kapitel 2 om afskrivning på driftsmidler og skibe.

Ad 2)

Ja, husbåde, der erhvervsmæssigt udlejes til kontorbrug, eller som den skattepligtige selv anvender erhvervmæssigt til kontorbrug, kan efter Told- og Skattestyrelsens opfattelse afskrives efter afskrivningslovens kapitel 2 om afskrivning på driftsmidler og skibe.

Ad 3)

Ja, husbåde, der erhvervsmæssigt udlejes til værksteder, cafeer og lignende, eller som den skattepligtige selv anvender erhvervmæssigt til de nævnte formål, kan efter Told- og Skattestyrelsens opfattelse afskrives efter afskrivningslovens kapitel 2 om afskrivning på driftsmidler og skibe.

Ad 4)

Ja, forudsat at udlejningen sker på erhvervsmæssige vilkår, vil husbåde, der udlejes til pensionater og ferieboliger kunne afskrives efter afskrivningslovens kapitel 2 om afskrivning på driftsmidler og skibe.

Ad 5)

Ja, forudsat at udlejningen sker på erhvervsmæssige vilkår, vil husbåde, der af et konsortium udlejes til ferieboliger, kunne afskrives efter afskrivningslovens kapitel 2 om afskrivning på driftsmidler og skibe.

Ad 6)

Nej, husbåde, som ejeren selv anvender til beboelse, anvendes ikke erhvervsmæssigt og kan derfor ikke afskrives, jf. afskrivningslovens § 1. Der stilles i denne bestemmelse krav om, at de aktiver, der afskrives efter afskrivningsloven, skal anvendes erhvervsmæssigt.

Ligningsrådet

tiltrådte Told- og Skattestyrelsens indstilling.