Kundeordningbeløb

Angiv det samlede udbetalte kundeordningsbeløb for indkomståret. Summen af kundeordningsbeløb for alle kontoperioder skal stemme overens med den samlede kundeordningsbeløb.

OBS:

Hvis beløbet udbetales til kunden som en nettorente (rente- minus fx bonus), så skal beløbet indberettes i beløbsfelt til rente.
Hvis beløbet udbetales til kunden som et bruttobeløb, skal det indberettes i "KundeordningBeløb".