åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "F.3 Forskudsskatteberegning" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Grundlaget for forskudsskatteberegningen er forskudsopgørelsen, der foretages på grundlag af slutligningen (årsopgørelsen) for det næstsidste år før indkomståret eller på grundlag af en ændret forskudsopgørelse for året før indkomståret. I begge tilfælde reguleres de indkomstbeløb, der indgår i forskudsregistreringen, årligt, jf. bek. nr. 938 af 26. august 2011 (forskudsbekendtgørelsen for 2012). Ejendomsværdiskat indgår i den samlede forskudsskat på forskudsopgørelsen. Fra og med indkomståret 2012 indgår beregnet arbejdsmarkedsbidrag også i den samlede forskudsskat på forskudsopgørelsen.